Фізична культура


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

початкової освіти (2018)Перелік програм і підручників з предметів  "Фізична культура" та "Захист Вітчизни"

Нормативні документи щодо викладання предмета  "Фізична культура" можна переглянути на сайті науково-методичної лабораторії фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни. Для переходу на сторінку тисніть ТУТПитання для розгляду на секційних засіданнях учителів під час проведення серпневих конференцій освітян - 2018
Фізична культура
1. Реалізація оновленої навчальної програми з фізичної культури для     5-9 класів у контексті становлення нової української школи.
2. Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в  загальноосвітніх навчальних у 2017/2018 навчальному році.
3. Формування фізичної культури  школярів у контексті реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045 «Про затвердження Порядку проведення  щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України».
Рекомендована література
1. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т.Ю. Круцевич, М.И. Воробьев. — К., 2005. — 195 с.
2. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Татьяна Круцевич. — К.: Олимпийская литература, 1999. — С. 30-46.
3. Кузнецов А.В. Спортивные игры и методика преподавания / Алексей Кузнецов. — М.: Физкультура и спорт, 1997. — 268 с.
4. Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх: монографія / І.Г. Максименко; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 352 с.
5. Сватьєв А.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.В. Сватьєв, М.В. Маліков. — Запоріжжя: ЗДУ, 2004. — 195 с.
11. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів: Навчальний посібник / Л.П. Сергієнко. — К.: Олімпійська література, 2001. — 439 с.
12. Столітенко Є.В. Фізичне виховання учнів 1 – 11  класів у процесі занять футболом. – К.: ТОВ ВБ «Аванпост-Прим», 2011. – 300 с.
16. Худолій ОМ. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник / О.М. Худолій. - Харків: „ОВС», 2008. - 406 с.
17. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1 / Богдан Шиян. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 272 с.
18. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / Б.М. Шиян. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. — Ч. 2. — С. 113-125.


Затверджені нові нормативи з фізпідготовки дітей


Міністерством молоді та спорту затверджені нові тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення, що почнуть діяти у 2017 році. Відповідний наказ підписаний міністром Ігорем Ждановим.
Зокрема, документом передбачено обов'язкове щорічне тестування учнівської та студентської молоді навчальних закладів усіх типів незалежно від форми власності.
Система оцінювання складатиметься з тестів на витривалість, силу, швидкість, спритність та гнучкість. Тестування проводитиметься за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, середній та низький.
Окремо документом встановленні нормативи для щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку (10 років), середнього шкільного віку (11-15 років), старшого шкільного віку (16-17 років) та студентів вищих навчальних закладів.
Наказом Мінмолодьспорт також затверджена Інструкція, якою визначено особливості організації проведення тестування фізичної підготовки, виконання тестів та фізичних вправ, а також оформлення результатів тестування.
У Міністерстві молоді та спорту висловили переконання, що починаючи з 2017 року проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості громадян стане головним показником системи контролю за станом фізичного розвитку та здоров'я українців, сприятиме формуванню у них потреби в руховій активності, формуванню здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості.ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
(оновлена програма)
 1 – 4 класиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Київ 2012 (ОНОВЛЕНА 2017 р.)

Зміст основних оновлень та відмінностей
у новій програмі  «Фізична культура» для 1 – 4 класів:

1)    термін «Школа ситрибків та ін.» змінено на «Стрибкові вправи, Вправи ….та ін.;
2)     вилучено систему оцінювання фізичної підготовленості школярів   7-10 років;
3)     вилучено лист контролю фізичної підготовленості учня;
4)    вилучено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Фізична культура»;
5)    вилучено тестові завдання для оцінювання теоретичних знань учнів 2-4 класів;
6)    доповнено зміст сучасними рухливими іграми та вправами на релаксацію.
7)    лижну і ковзанярську підготовку та плавання винесено у додатки, як варіативні модулі;
8)    змінено назву І розділу програми з ТМЗ (Теоретико-методичні знання) на «Основи знань з ФК»;
9)    вилучено сітку годин, дозволено довільне календарне планування з можливістю змін та доповнень програми в межах 20-30% від 105 н.г.
10)           надання теоретичних знань здійснюється у процесі уроків фізичної культури;
11)           визначення резервних можливостей учнів рекомендується здійснювати декілька разів протягом навчального року за тестами з 6 вправ, які можуть бути доповнені іншими вправами (на розгляд учителя), тести вимірюються як абсолютні величини;
вилучено орієнтовний перелік обладнання та інвентаря. Комментариев нет:

Отправить комментарий